15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Spørsmål og svar

Hva er fristen for å søke spillemidler?

Publisert 12. mars 2015  | Oppdatert 23. januar 2017

Skal det søkes om spillemidler, er det følgende frister:

  • Mai:                   Obligatorisk seminar arrangeres av Sørum kommune for alle lagene som planlegger å søke spillemidler. Invitasjon til lagene med årets dato.
  • 1. juni:               Frist for lagene til å melde inn kort prosjektbeskrivelse for nye spillemiddelsøknader til Sørum kommune
  • 1. september:   Frist for å sende inn søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
  • 1. oktober:        Frist for å sende inn komplett spillemiddelsøknad med godkejnte vedlegg via www.idrettsanlegg.no

Vi ønsker å etablere nytt lag/ny forening, kan vi få tilskudd til dette?

Publisert 12. mars 2015  | Oppdatert 23. januar 2017

Alle som etablerer nytt lag eller forening kan få et etableringstilskudd på kr 2 000.

Hva kan ungdom søke om kulturstipend til?

Publisert 12. mars 2015  | Oppdatert 16. mars 2015

Sørum kommune har Ungdommens kulturstipend, som ungdommen selv kan søke om, se mer under fanen til venstre

Hva kan mitt lag/forening søke Sørum kommune om tilskudd til?

Publisert 12. mars 2015  | Oppdatert 23. januar 2017

Alle lag og foreninger kan søke Sørum kommune om:

Idrettslag og skytterlag kan søke om "Vedlikeholdsmidler til idrettsanlegg". Informasjon om ordningen. Vedlikeholdsmidler til idrettsanlegg

 

Hvilke hederspriser kan man nominere noen til?

Publisert 12. mars 2015  | Oppdatert 16. januar 2018

Sørum kommune lyser årlig ut Sørumprisen. Se mer under fanen til venstre.