15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Spørsmål til spørrekvarten i politiske utvalg

Informasjon til deg før du søker

Møtene i de sentrale politiske utvalgene i Sørum kommune er åpne for publikum. Dette gjelder kommunestyret og de såkalte innstillingsutvalgene. Hvert møte i disse utvalgene åpner med et åpent spørrekvarter, «spørrekvarten», for publikum og politikere. I spørrekvarten kan man stille spørsmål til utvalgsleder og regne med å få et svar der og da. Før man møter fram og stiller spørsmål kan det allikevel være greit å kjenne reglementet for spørrekvarten.

Bestemmelsene er hentet fra kommunens reglement for møtene i kommunestyret. Derfor brukes betegnelsen «kommunestyret» i teksten. Tilsvarende gjelder imidlertid også for innstillingsutvalgene: formannskapet, klima- og miljøutvalget, kultur-, familie- og nærmiljøutvalget, omsorg- og velferdsutvalget, plan- og næringsutvalget og utdanningsutvalget.

Ønsker du å fremme et spørsmål i spørrekvarten i kommunestyret eller et av innstillingsutvalgene, kan du sende det inn via skjemaet nedenfor.

Du kan også sende spørsmålet til sporrekvarten@sorum.kommune.no, og spørsmålet blir videresendt til rette vedkommende. NB! Husk å skrive hvilket utvalg spørsmålet er rettet til og hvilken møtedato du selv eller andre kommer for å stille spørsmålet.

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Når du har sendt inn skjemaet, så vil du i løpet av noen dager finne igjen skjemaet på Min Side (krever innlogging med ID-porten). Hvis søknaden medfører vedtak fra Sørum kommune vil du også finne igjen vedtaket på Min Side.

Mer om Politiske partier

Søknader