Illustrasjonsfoto over kart

Status for kommunesammenslåing med Fet og Skedsmo

På bakgrunn av kommunestyrevedtak i de tre kommunene som skal slå seg sammen, har det praktiske arbeidet med sammenslåingen startet.

Frem mot det varslede vedtaket om sammenslåing i Stortinget i juni 2017 skal kommunene forhandle og bli enige om kommunenavn, antall medlemmer i det nye kommunestyret, samt mandat og sammensetning av fellesnemnda. Fellesnemnda består av politikere fra de tre kommunene, som skal samordne og forberede sammenslåingsprosessen, frem til sammenslåingen 1. januar 2020.

De tre kommunene avholdt 6. april et samarbeids- og drøftingsmøte med de politiske delegasjonene fra de respektive kommunene, med ordførerne i spissen. Hensikten var å se om kommunene kunne samles om en felles holdning til de forskjellige spørsmålene. Bakgrunnen for det er at hvis kommunene ikke blir enig i noen av spørsmålene, vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet ta avgjørelsen i disse spørsmålene.

I møtet ble det klart at delegasjonene fra de tre kommunene var enig om at kommunenavnet bør bli Lillestrøm kommune. Videre at det nye kommunestyret bør ha 55 representanter. Fellesnemnda bør ha 4 representanter fra Fet og 4 representanter fra Sørum. Skedsmo bør ha 8 representanter og lederen, med dobbeltstemme. Fordelingen tar utgangspunkt i lovverket, hvor fordelingen skjer på bakgrunn av folketallet i den enkelte kommune.

Siden dette ikke ble behandlet i et formelt organ, må dette behandles av de respektive kommunestyrene før det formelt er avgjort. Dette vil skje i mai måned, forut for Stortingets behandling om sammenslåing, som forventes å skje 8. juni.