Rådmann Siri Gauthun Kielland

Større handlingsrom i budsjettet for 2018

Vedtaket om et lavere krav til overskudd, gir et større handlingsrom for budsjettet for 2018.

Den opprinnelige bestillingen fra kommunestyret var en netto driftsmargin på 1,75 prosent som var svart ut i rådmannens forslag. Dette ville føre til kraftige innsparinger.

I budsjettbehandlingen 13. desember vedtok kommunestyret å redusere netto driftsmargin til 0,5 prosent og dermed gi rom for fjerne flere av de foreslåtte kuttene.

Det betyr blant annet at:

  • At eiendomsskatten ikke økes
  • Leirskoletilbudet opprettholdes
  • Åpen barnehage videreføres
  • Arbeidet med kulturminner opprettholdes
  • Driften av Frogner bibliotek opprettholdes
  • Finansieringen av bygdebok fortsetter
  • Det ansettes nye miljøterapeuter

- Budsjettet for 2018 vil fortsatt være stramt. Men med kravet om en netto driftsmargin på 0,5 prosent som legges til grunn videre, videreføres dagens driftsnivå også i 2019, sier rådmann Siri Gauthun Kielland.

Vil du vite mer? Her kan du lese hele budsjettet for 2018