15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Støygrenser ved bygg-/anleggsvirksomhet - søknad om overskridelse

Informasjon til deg før du søker

Å drive bygge- og anleggsaktivitet kan gi støybelastninger for omgivelsene. Dette gjelder spesielt for grunnarbeid og nattarbeid ved boliger. 

Miljøverndepartementet har fastsatt grenseverdier for støy fra bygge- og anleggsaktivitet (T-1442 kapittel 4). Skal du utføre arbeid som overskrider grenseverdiene for bygg og anleggsstøy i T-1442, må du søke Sørum kommune om tillatelse.

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Mer om Innsynsrett

Søknader

Dokumenter