15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare
Elg i svart/hvitt

Stor elgfare

Ekstra stor elgfare på Borgenveien

Kart Borgenveien elgfare

Senk farten!

På Fv 173 Borgenveien, er det en strekning på litt over 1 km der det nå er meget stor elgfare - se markering på kart. Elgen er generelt i mye bevegelse på denne tiden av året blant annet grunnet elgjakt. I tillegg blir det nå tidligere mørkt, asfalten er gjerne våt og det er vanskeligere å se dyra når de krysser veg.

Det har den siste tida vært flere nestenulykker på den aktuelle strekningen langs Borgenveien. Tirsdag 15.10. rykket fallvilttjenesten ut pga. påkjørt og drept elg. Strekningen er nå skiltet med ekstra stor elgfare, og kommunen ber alle bilister om å rette seg etter skiltinga.

HUSK!

Det er din plikt å melde fra om påkjørt dyr

Du skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og delta i de tiltakene som uhellet gir grunn til.

Følg denne sjekklista:

  1. Få oversikt over eventuelle skadde personer og gi førstehjelp.
  2. Ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.
  3. Ring Politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen.

Varslingsplikten gjelder uansett om du har, eller ikke har skyld i trafikkuhellet.

  • Merk påkjørselssted – dette for å kunne spore skadede dyr
  • Følg aldri etter et skadet dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjør ettersøkshundens arbeid

Plikter ved trafikkuhell
Vegtrafikkloven § 12

Hjelpeplikt
Dyrevelferdsloven § 4

Viltpåkjørsel Borgenvegen 15