illustrasjon i byggesak

Stor pågang på byggesak

Veldig mange der ute har sendt inn byggesøknader

Vi har beklageligvis lang behandlingstid på byggesaker for tiden. 

En medvirkende årsak er at vi nå er i siste fasen av kommunesammenslåingen. Gamle systemer blir erstattet av nye, og vi må prioritere overføring og opplæring. På kort sikt fører dette til lenger saksbehandlingstid, på lang sikt er vi overbevist om at vi får større kapasitet.

For nye byggesaker ber vi søker/tiltakshaver om å være nøye med søknaden og vedleggene, slik at den er komplett da den kommer inn til oss. Da behøver ikke våre saksbehandlere, eller dere, å bruke tid på å fremskaffe ytterligere dokumentasjon.

Det er mulig å følge byggesaken på selvbetjeningsmenyen vår Søk i plan- og byggesaker. Alle vil også få et foreløpig svar, med informasjon om saksnummer og ev. mangler, så vet dere at saken er registrert hos oss.

Byggeplaner - hva er unntatt og hva må du søke om?
Vil du endre bruken av et rom i boligen din?
Åtte steg fra idé til ferdig søknad