illustrasjon i byggesak

Stor pågang på byggesak

Veldig mange der ute har sendt inn byggesøknader

Vi har beklageligvis lang behandlingstid på byggesaker for tiden. 

For nye byggesaker ber vi søker/tiltakshaver om å være nøye med søknaden og vedleggene, slik at den er komplett da den kommer inn til oss. Da behøver ikke våre saksbehandlere, eller dere, å bruke tid på å fremskaffe ytterligere dokumentasjon.

Det er mulig å følge byggesaken på selvbetjeningsmenyen vår Søk i plan- og byggesaker. Alle vil også få et foreløpig svar, med informasjon om saksnummer og ev. mangler, så vet dere at saken er registrert hos oss.

Byggeplaner - hva er unntatt og hva må du søke om?
Vil du endre bruken av et rom i boligen din?
Åtte steg fra idé til ferdig søknad