Grendemøte

Stort engasjement på grendemøter!

Strategi for barnehage- og skolestruktur i Sørum kommune.

Kommunestyret i Sørum har gitt rådmannen i oppdrag å utarbeide en strategi for framtidens barnehage- og skolestruktur. I den forbindelse ble Norconsult engasjert i arbeidet med utarbeidelse av rapport som skisserer ulike alternativer til struktur for fremtiden. Rapporten vil sammen med høringsuttalelser være sentrale dokumenter i grunnlaget for rådmannens innstilling til strategi for framtidens barnehage- og skolestruktur i Sørum kommune.

Rapporten ble i perioden 6. - 9. februar presentert på grendmøter i Blaker, Frogner, Sørum og Sørumsand, hvor det tilsammen møtte ca. 350 engasjerte innbyggere.

I forkant av kommunestyrets behandling av saken inviteres DU til å komme med høringsuttalelser til utredning av strategi for barnehage- og skolestruktur. Gi ditt høringssvar her. Frist for høring er 6. mars.