Illustrasjonsfoto over kart

Stortinget vedtok å slå sammen Sørum, Fet og Skedsmo

Stortinget vedtok 8. juni, å slå sammen Fet, Sørum og Skedsmo, til en kommune fra 1.1.2020.

Som følge av vedtaket, skal det gjennomføres et felles kommunestyremøte 20. juni kl. 12.00 på Thon hotell Arena, hvor det skal forhandles om følgende:

  • Navn på den nye kommunen
  • Antall medlemmer i det nye kommunestyret
  • Fellesnemndas sammensetning (Fellesnemda er det politiske organet som skal samordne og forberede sammenslåingsprosessen).
  • Mandat for fellesnemda
  • Valg av revisjon


Dette skjer i samsvar med «Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser, § 25».

Etter det felles møtet vil de enkelte kommunene umiddelbart avholde separate kommunestyremøter, for å formelt vedta det som en har blitt enig om i felles møte.
Hvis det ikke blir enighet på noen av temaene ovenfor, vil departementet på bakgrunn av en anbefaling fra fylkesmannen, bestemme dette gjennom en kongelig resolusjon.

De enkelte kommunens holdning til de spørsmålene som det skal forhandles om 20. juni, ble bortsett fra navnet på den nye kommunen, behandlet 10. mai i Skedsmo, 22. mai i Fet og 24. mai i Sørum.

Den enkelte kommunes vedtak om navn som ble utsatt, skal behandles i kommunestyremøte i Skedsmo og Sørum 14. juni, og i Fet 19. juni.

Spørsmål og svar

Dokumenter