natt lys bru Rånåsfoss

Satsing på næringsutvikling

Kommunestyret har vedtatt ny handlingsplan til næringsstrategien.

Tre prioriterte satsinger i 2018-2020

I Næringsstrategiens tiltaksdel 2018-2020 prioriteres følgende tre satsinger:

  • Kultur, reiseliv og opplevelsesnæringene
  • Nye bedrifter til Sørum
  • Næringsutvikling - sentralt i ny kommune og for regional utvikling

Dette er områder kommunen skal arbeide proaktivt og strategisk for å nå de målene som er satt.

Strategi for næringsutvikling i Sørum 2015-2027

Strategi for næringsutvikling i Sørum 2015-2027 er førende for næringsarbeidet. Denne har fire hovedmål:

  • En næringsvennlig kommune
  • Flere og mer varierte arbeidsplasser
  • Sterke næringer der vi har fortrinn
  • Et attraktivt sted å bo og jobbe

Bakgrunn for strategien
Sørum har høy utpendling og har behov for et mer variert næringsliv og flere arbeidsplasser. Det er i tråd med visjonen «Sørum – den gode kommune» at flere av de som bor her, også har mulighet til å finne relevante arbeidsplasser nær bostedet.

Samtidig er det store næringsmiljøer, kunnskapsmiljøer og natur- og kulturverdier i kommunen som har et uutnyttet potensial for økt næringsaktivitet og arbeidsplasser.

Næringsutvikling er også en integrert del av samfunnsbygging og tettstedsutvikling.

Strategiens oppbygning
Den vedtatte næringsstrategien består av en strategidel med et langsiktig tidsperspektiv (2015-2027), en statusdel og en tiltaksdel. Mens strategiens hovedmål ligger fast over tid, vil statusdelen og tiltaksdelen oppdateres årlig.

Tiltaksdelen utvikles i dialog mellom politikk, næringsliv, samfunnsliv og kommunens administrasjon.

 

Mer om Næringsutvikling

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk