paragraftegn

Styrevervregisteret

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, KS, har opprettet styrevervregisteret for at allmennheten lett kan få innsikt i hvilke roller, styreverv og økonomiske interesser de folkevalgte og den øverste administrative ledelsen i en kommune har.

I styrevervregisteret kan du gjennom søk i kommune, fylkeskommune eller kommunalt eid selskap søke på personer i kommunal sektor og se deres ulike roller som blant annet folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem, oppdragstaker og innehaver av andre næringsinteresser.

På den måten skapes det bedre åpenhet rundt hvilke roller enkeltpersoner har.

Her kommer du direkte til styrevervregisteret for folkevalgte og administrativ ledelse i Sørum kommune.

Vi gjør oppmerksom på at det er den enkelte folkevalgte og administrative leder som selv har ansvaret for å legge inn sine egne verv i registeret og for å holde det ajour.

Mer om Innsynsrett

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk