Illustrasjonsfoto helseundersøkelse baby lege

Sykt barn

Barn blir prioritert ut fra sykdommens alvorlighetsgrad, ikke alder.

Feber

Barn har feber når temperaturen er målt over 38 grader i endetarm.

 • Feber er ikke en sykdom men en reaksjon på infeksjoner og andre sykdommer, og feberen hjelper kroppen å bekjempe disse. Barn får lettere feber enn voksne, og høy feber behøver ikke bety at barnet er veldig sykt.

Råd:

Det er viktigere å observere barnets almenntilstand enn temperaturen.

 • Gi rikelig med drikke.
 • Gi febernedsettende dersom barnet er plaget av feberen (for eksempel Paracetamol, ikke overstig anbefalt dose).
 • Påse at barnet har lett bekledning (uten å fryse) og sval romteperatur.
 • Ved høy feber bør du se til barnet ditt minst én gang i løpet av natten og observere almenntilstanden, om barnet har utslett og om det kaster opp.

Kontakt fastlege/legevakt dersom noe av følgende skjer:

 • Barnet virker svært medtatt.
 • Det er vanskelig å få kontakt med barnet.
 • Barnet har utslett som ikke forsvinner når et glass trykkes mot huden.
 • Barnet får stiv nakke.
 • Barnet har vondt for å puste eller pusten er veldig rask.
 • Barnet ikke klarer å drikke.
 • Feberen ikke går ned etter to-tre dager.
 • Barnet er under 6 mnd.

Kontakt oss dersom du er i tvil!

Øresmerter

Øresmerter hos barn kan skyldes akutt mellomørebetennelse. Nest etter forkjølelse er akutt mellomørebetennelse den vanligste infeksjonssykdommen hos barn. Infeksjonen skyldes ofte virus, men kan også komme av bakterier.

Vanlige symptomer:

Vondt i øret (skyldes væske i mellomøret som gir økt trykk og dermed press på trommehinna).

 • Feber.
 • Uro.
 • Forbigående nedsatt hørsel.
 • Generelt dårlig form.
 • Væske som renner fra barnets øre hvis det har gått hull på trommehinna.

Antibiotika?

Smertene gir seg vanligvis etter 24 timer. Antibiotika hjelper ikke på smerter, og i de aller fleste tilfeller blir barnet ikke fortere friskt. Hos barn over ett år anbefales det å se an situasjonen i 2-3 dager.

Råd:

 • Gi barnet smertestillende (for eksempel Paracetamol, ikke overstig anbefalt dose).
 • La barnet ligge/sitte med hodet høyt. Da minsker trykket i øret, og smertene reduseres. Det kan være lurt å bygge opp hodeenden i sengen med noe hardt/puter.
 • Gi nesedråper/nesespray. Dette letter passasjen fra nesen til svelget slik at trykket i øret minsker.

Kontakt fastlege/legevakt dersom noe av følgende skjer:

Dersom smertene ikke avtar etter 2-3 dager.
Dersom det renner væske fra barnets øre utover 24 timer.
Kontakt oss dersom du er i tvil!

Vondt i halsen

De fleste halsinfeksjoner skyldes virus. Hos barn under tre år er dette nesten alltid tilfelle.

Vanlige symptomer:

 • Vondt i halsen.
 • Vondt ved svelging.
 • Forkjølelse.
 • Hoste.
 • Rennende nese.
 • Muskel- og leddsmerter.

Antibiotika?

De aller fleste halsinfeksjoner går over av seg selv. Antibiotikabehandling gir ikke smertelindring.

Det er bare i de tilfeller hvor legen påviser at halsinfeksjonen skyldes streptokokk A-bakterier at antibiotikabehandling er nødvendig.

Råd:

 • Gi barnet smertestillende/febernedsettende (for eksempel Paracetamol, ikke overstig anbefalt dose).
 • Gi mat og drikke som er mindre vondt å svelge, for eksempel iskrem.

Kontakt fastlege/legevakt dersom noe av følgende skjer:

 • Veldig vondt i halsen.
 • Virker svært medtatt.
 • Høy feber som ikke går ned etter 2-3 dager, betente mandler, forstørrede ømme lymfeknuter foran på halsen uten å ha forkjølelsessymptomer

Kontakt oss dersom du er i tvil!

Kraftig hoste

Hoste er et vanlig symptom på luftveisinfeksjoner. I de fleste tilfeller har barnet en forkjølelse. Bronkitt er en infeksjon som oftes skyldes virus.

Vanlige symptomer:

 • Hoste dag og natt.
 • Forverrelse ved anstrengelse.
 • Hoste til barnet brekker seg.
 • Tungpustne.
 • Sårhet i brystet som forverres av hoste.
 • Pipelyder over lungene.
 • Gul/grønt slim som hostes opp.

Antibiotika?

De aller fleste halsinfeksjoner går over av seg selv. Antibiotika gir ikke smertelindring og barnet blir ikke fortere friskt.

Det er bare i de tilfeller hvor legen påviser at    at antibiotikabehandling er nødvendig.

Råd:

 • Gi rikelig med drikke.
 • Ved tørrhoste kan hostedempende medikamenter gis.
 • Ved seigt slim kan slimløsnede medikamenter gis.
 • Ta barnet opp av sengen slik at det blir lettere å puste/hoste opp seigt slim.

Råd ved falsk krupp

La barnet puste inn kald og fuktig luft.


Kontakt fastlege/legevakt dersom noe av følgende skjer:

 • Dersom barnet i tillegg til hosten er i svært dårlig form, har feber over flere dager og rask pust.
 • Gradvis større pustevansker
 • Rask og overflatisk pust
 • Piping i brystet og en hes hostelyd
 • Huden mellom ribbeina trekkes inn når barnet puster
 • Tung og hvesende pust (falsk krupp), høres ut som hundegjøing