ta-i-et-tak-norsk-kulturarv

"Ta et tak"- aksjonen fra Norsk Kulturarv

Søknadsfrist er 15. oktober

«Ta et tak» er en aksjon fra Norsk Kulturarv som retter seg mot eiere av våningshus og driftsbygninger. Dette kan være verneverdig bebyggelse i byer og tettsteder eller bolighus i tilknytning til landbruk, fiske, reindrift eller jakt.

Kriterier for å søke om midler herfra er at bygningen må ha kulturhistorisk verdi. Det anbefales å legge ved en uttalelse fra antikvarisk myndighet eller registrering i SEFRAK. Kulturminnekonsulenten i kommunen kan være behjelpelig med å finne slik informasjon.

Sørum kommune har en egen kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sørum. Her finnes en oversikt over verneverdig bebyggelse og andre kulturminner i kommunen samt hvilken verneverdi de har. Det er også mulig å bruke www.kommunekart.no for å finne de aktuelle bygningene.

Les mer om Ta et tak-aksjonen