Temakvelder

Barn, unge og familie arrangerer temakvelder for foreldre med aktuelle temaer. Temakveldene blir annonsert her på kommunens nettside og facebookside.
 
Temakvelder planlagt 2017/2018:
 
  • Torsdag 28. september - Hvordan få kjærligheten til å blomstre i en hektisk småbarnstid?
  • Torsdag 23. november - Grensetting ved psykolog Fjeldvang og Aspeqvist i Barn, unge og familie
  • Torsdag 8. februar - Å leve i to hjem v/Voksne for Barn
  • Torsdag 24. mai - Tema og sted kommer

For mer informasjon om de enkelte temakveldene, se under Kommende temakvelder i venstremenyen.