Temakvelder

Barn, unge og familie arrangerer temakvelder for foreldre med aktuelle temaer. Temakveldene blir annonsert her på kommunens nettside og facebookside. I tillegg sendes informasjon ut til aktuelle virksomheter.
 
Temakvelder arrangert i 2016 og planlagt i 2017:
  • 10.10.16 Bullshitfilter - Hvordan skal foresatte hjelpe sine ungdommer til å gi dem et filter mot mediehverdagen og den populærkulturen de vokser opp i? Temakveld for foreldre med barn i ungdomskolen.
  • 10.11.16 Hvordan lytte så ungdom snakker, snakke så ungdom lytter? Temakveld for foreldre med barn i ungdomskolen.
  • 27.4.17 Kan man bli så perfekt at man blir syk av det? Temakveld for foreldre med barn i eller snart i tenårene.
  • 8.6.17 Om foreldreskap å det å føle at en ikke strekker til. Temakveld for alle foreldre