Temakvelder

Barn, unge og familie arrangerer temakvelder for foresatte med aktuelle temaer.  Informasjon om temakveldene blir lagt ut her på kommunens nettside og på Facebooksiden.
 
Temakvelder våren 2018
Torsdag 8. februar kl.18.30-20.00: Når mamma og pappa skilles - barnets stemme i skilsmissen
v/ Hanne Cook Hope fra Voksne for Barn
 

Torsdag 24. mai kl.18.30-20.00:   Foreldre til en tenåring
v/ psykologspesialist Hedvig Montgomery

 

For mer informasjon om de enkelte temakveldene, se under Kommende temakvelder i venstremenyen.