Temakvelder

Barn, unge og familie arrangerer temakvelder for foreldre med aktuelle temaer. Temakveldene blir annonsert her på kommunens nettside og facebookside.
 
Temakvelder planlagt 2017:
  • Torsdag 28. september - Hvordan få kjærligheten til å blomstre i en hektisk småbarnstid?
  • Torsdag 23. november - Tema og sted kommer
  • Torsdag 8. februar - Tema og sted kommer
  • Torsdag 24. mai - Tema og sted kommer

For mer informasjon om de enkelte temakveldene, se under Kommende temakvelder i venstremenyen.