Kart over Sørum

Tettsteder i Sørum

Sørum har flere tettsteder og lokalsamfunn - Blaker, Hellne, Frogner, Lindeberg, Lundermoen/Lunderåsen, Lørenfallet, Rånåsfoss, Sørumsand.

Blaker
var egen kommune til 1. januar 1962 da ”gamle” Sørum kommune og Blaker kommune ble slått sammen til én kommune, som fikk navnet Sørum kommune. Blaker ligger øst for Glomma.

Tettstedet har skoler og barnehager: Haugtun barneskole og Fjuk barneskole, en kommunal og en privat barnehage og en familiebarnehage.

Blaker Skolemusikkorps har sine lokaler i Haugtun skole, men elever fra Fjuk skole er også medlemmer i korpset. Blaker har et meget aktivt foreningsliv. Mange aktiviteter er lagt til Bruvollen, Motangen og Blaker Skanse med blant annet Blaker idrettslag, Blaker ungdomslag, bygdeungdomslag, bygdelag og menighetsarbeid i og rundt Blaker kirke. Blaker skytterlag er et svært aktivt skytterlag.

Blaker Skanse er en skanse/festning fra 1683. Fra 1917 til 2003 var det skole i skansens bygninger. Mest kjent som Statens Husflidsskole, senere Statens Pedagogiske høgskole i Forming og til slutt som del av Høgskolen i Akershus med linjen Design og Produktutvikling.

I dag holder blant annet Blaker Utvikling, Blaker og Sørum Historielag og kulturskolen hus på Skansen.

Helt sør i Blaker finner en Villmarkssenteret ved Breisjøen.

Blaker har jernbanestasjon og bensinstasjon. Dagligvareforretning på Hogset.

Meget gode muligheter for friluftsaktiviteter både sommer og vinter.
 

Frogner
ligger i vestre del av kommunen og er det første tettstedet en kommer til etter avkjøringen fra E 6. Her ligger Frogner barneskole, Melvold ungdomsskole, en kommunal og flere private barnehager og familiebarnehager. På Frogner er det et meget aktivt idrettslag med et flott idrettsanlegg, idrettshall og flerbrukshus. Vegg i vegg med idrettshallen ligger Frogner Grendehus.

Stedet har en restaurert kirke fra begynnelsen av 1200-tallet. Dette er en høgende eller gårdskirke, som brant sankthansnatten i 1918, og bare ytterveggene ble stående igjen, men som nå står i sin fordums prakt. Denne kirken heter Frogner gamle kirke. I og med at kirken brant i 1918 ble det bygget en ny kirke i 1925, Frogner kirke. Pilegrimsleden går via kirkene på Frogner.

Det er mange lag og foreninger på Frogner. Blant annet et svært aktivt skolekorps, sanitetsforening, menighetsarbeid med Frogner menighetshus som aktivitetssenter, bygdelag, Lionsklubb, velforening, ”Stasmusikken”, for å nevne noe.

Fine muligheter for friluftsaktiviteter både sommer og vinter.

Frogner har også poststed, et lite butikksenter, bensinstasjon og jernbanestasjon. Svært kort veg til E 6.

Fra Frogner kan man ta lokaltoget til Oslo Lufthavn Gardermoen, og til Lillestrøm og Oslo.
 

Lindeberg
ligger mellom Frogner og Ullensaker grense, ca tre km fra Frogner. Barn som bor på Lindeberg har skolegangen sin på Frogner. Det er felles foreningsaktiviteter for Frogner og Lindeberg, og i tillegg en egen meget aktiv Lindeberg Velforening.

Det er gode muligheter for friluftsaktiviteter både sommer og vinter.

Via Lindeberg og Vilbergfjellet går Pilegrimsleden hvor den er innom ”St. Olavs gang” før den krysser grensa til Ullensaker.

Lindeberg har gode kommunikasjonsmuligheter med både jernbanestasjon, gode bussforbindelser både inn til Oslo og nordover og kort veg til E 6.

Det ligger en privat barnehage på Lindeberg.

Fra Lindeberg kan man ta lokaltoget til Lillestrøm og Oslo og nordover til Jessheim og Dal.
 

Lundermoen / Lunderåsen
ligger langs riksveg 171. Her ligger Vesterskaun barneskole.

Tettstedet har to velforeninger; ett for det ”gamle” Lundermoen/Lunderfeltet og ett for det nye Lunderåsen. Ellers felles foreningsaktiviteter med Frogner. Korpsglade elever fra Vesterskaun skole er medlem av Frogner skolekorps.

En privat barnehage og en familebarnehage.

Gode muligheter for friluftsaktiviteter både sommer og vinter.
 

Lørenfallet
ligger i midtre del av kommunen og er det tidligere kommunesenteret for gamle Sørum kommune. Her er Sørum barneskole med Sørum skolemusikkorps, Sørum kirke fra ca år 1200 og en kommunal og en privat barnehage.

I Lørenfallet finner man blant annet Sørum idrettslag og Sørum skytterlag, som begge har stor aktivitet. Videre et meget godt brassband: Sørum Musikklag. Det er også et meget aktivt menighetsarbeid i Lørenfallet, sanitetsforening og bygdelag.

Også i Lørenfallet er det gode muligheter for friluftsaktivitet både sommer og vinter.

I Lørenfallet er det dagligvareforretning og to bensinstasjoner.
 

Rånåsfoss
ligger øst for Glomma med grense mot Nes kommune. Barna på Rånåsfoss går på Haugtun skole, og det finnes også en familiebarnehage. På Rånåsfoss er det et flott friluftsbad. Her finner man også administrasjonen til Akershus Energiverk.

Rånåsfoss oppsto som sted da Rånåsfoss kraftstasjon ble bygget i tiden 1919 til 1922.

På vestsiden av Glomma går det en natursti fra den 2. kraftstasjonen på Rånåsfoss til Bingen lenser.

For øvrig gode muligheter for friluftsaktiviteter både sommer og vinter.

Jernbanestasjon.

Sørumsand
ligger i østre del av kommunen, ved Glomma, og  er kommunesenteret i Sørum kommune. Her finner man Sørum rådhus, Sørumsand videregående skole, Sørumsand barneskole, Bingsfoss ungdomsskole, to kommunale og flere private barnehager og familiebarnehager. Flere butikksentre og spesialforretninger. Her finner en også et aktivt eldresenter. Sørumsand har jernbanestasjon med forbindelse til Oslo og Asker og Kongsvinger. På Sørumsand finner man Bingsfosshallen, en flerbrukshall for kultur og idrett.

Sørumsand idrettsforening er en aktiv idrettsforening. Forøvrig florerer foreningslivet gjennom blant annet Rotary, Lions, menighetsarbeid i arbeidskirken, kulturinnslag på Valstad kafe, musikkorpsene Glommabredden og Elveblest. På Sørumsand er det en smalsporet museumsjernbane, Tertitten.

Her finner man Glomma med Bingsfossen som gir fine fiskemuligheter og annen form for rekreasjon med flere kilometer naturstier både oppover og nedover langs elva. Dessuten finner man Romerikes eneste kjente helleristninger og Bingen lenser med minner fra fløtertiden.

I Bingsfossen er det også en kraftstasjon.

Gode muligheter for friluftsaktiviteter både sommer og vinter.

Visste du at Sørumsand har sin egen sang? Her er den: Sørumsandsangen.