15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Tidligere ordførere og varaordførere (historisk oversikt)

Her finner du oversikt over alle ordførere og varaordførere i Sørum kommune fra formannskapslovene trådte i kraft i 1837 til i dag.

I oversikten finner du også navn på ordførerne og varaordførerne i Aurskog kommune fra 1838 til 1919, da Blaker var en del av Aurskog kommune. Du finner oversikt over Blakerordførerne og -varaordførerne fra 1919 til 1961, da Blaker var egen kommune. Fra 1962 har Blaker vært en del av Sørum kommune.

Oversikten er utarbeidet av Blaker og Sørum historielag ved Odd Skullerud. Ordførerne i perioden 1941 - 45 er tilføyd av Svein Sandnes, også fra Blaker og Sørum historielag.

Som man vil se, er partitilhørigheten usikker for noen av ordførerne og varaordførerne som ble valgt rett etter at partisystemet ble innført. Kanskje noen av leserne kan hjelpe oss?

Vi retter en stor takk til historielaget for dette arbeidet.

Ordførere i Sørum og Blaker
Fra 1837 til 1919 var Blaker en del av Aurskog kommune. Fra 1919 til 1961 var Blaker egen kommune. Fra 1962 har Blaker vært en del av Sørum kommune.

 

Ordførere i Sørum og Blaker
Sørum Periode Parti Aurskog (inkl. Blaker). De som var bosatt i Blaker er uthevet i kursiv Periode Parti

Paul Christian Nilson

1837-39

 

Chr. F. Michelet

1838-39

   

Anders Nielsen

1840-41

 

Ole Larsen Nordbye

1840-41

   

Johan David Voigt

1842-45

 

Thorvald Heyerdahl

1842-43

 

Anders Nielsen

1846-49

 

Ole Larsen Nordbye

1844-45

 

Gabriel Nielsen Aasgaard

1850-50

 

Hans Paulsen Nordbye

1846-47

 

Niels Torgersen

1850-51

 

Ole Larsen Nordbye

1848-49

 

Gabriel Nielsen Aasgaard

1852-63

 

Thorvald Heyerdahl

1850-51

 

Hans Andersen

1864-65

 

O.A. Haneborg

1852-55

 

Gabriel Nielsen Aasgaard

1866-77

 

Ole Andersen Berg

1856-63

 

Peter Valeur

1878-81

 

G. Hogstad

1864-71

 

Gulbrand Nielsen

1882-82

 

Lars Henriksen Nordbye

1872-75

 

Anders Jensen

1882-83

 

Casper Anton Hanneborg

1876-79

 

A. Wethal

1884-93

?

Lars Henriksen Nordbye

1880-81

 

A. Aasgaard

1894-1913

H?

Johan G. Lokshaug

1882-83

 

Karl Skrøiver

1914-17

V?

Gudmund J. Toverud

1884-91

H

Bernh. Størsrud

1918-28

FL/BP

Peter Nilsen Brubak

1892-98

V

Th. Hvoslef

1929-31

BP

O.A. Sauge

1899-1901

V

Bernh. Størsrud

1932-34

BP

Jens O. Waaler

1902-03

H

Th. Hvoslef

1935-41

BP

Ole O. Mørk

1903-04

H

Tor Tønsberg

1941-41

NS

Ole N. Sletner

1905-07

V

Eivind Greftegreff

1941-43

NS

Ivar Beite

1908-1913

V

Ole Berg

1943-45

NS

Johan Rotbæk

1914-16

AP

Bernh. Størsrud

1945

BP

Ivar Beite

1917-19

V

Einar Merli

1945-46

BP

 

 

 

Alfred Torp

1946-61

BP/SP

 

 

 

 

 

 


Blaker

 

 

 

 

 

Ivar Beite

1919-34

V

 

 

 

Alfred Nyhus

1935-41

AP

 

 

 

Oscar Berger

1941-45

NS

 

 

 

Alfred Nyhus

1945

AP

 

 

 

Josef Andersen

1946-51

AP

 

 

 

Alfred Nyhus

1952-55

Uavh.

 

 

 

Josef Amundsen

1956-61

AP

Josef Amundsen

1962-67

AP

 

 

 

Edmund Eriksen

1968-75

AP

 

 

 

Ivar Feby

1976-79

AP

 

 

 

Einar Rundgren

1980-83

H

 

 

 

Arne Helgestad

1984-87

AP

 

 

 

Einar Rundgren

1988-91

H

 

 

 

Hans Marius Johnsen

1992-95

AP

 

 

 

Ivar Egeberg

1995-97

SP

 

 

 

Lars-Ole Jørgensen

1997-98

H

 

   

 

Ivar Egeberg

1998-99

SP

 

 

  

Hans Marius Johnsen

1999-2011

AP

 

 

 

Are Tomasgard

2011-13

AP 

 

 

 

Mona Granbakken Mangen

2013-15

AP

 

 

 

Marianne Grimstad Hansen

2015-

  H

 

 

 

 

 

 

?=ikke identifisert parti

 

 

     

H=Høyre

   
     

V=Venstre

   
     

BP=Bondepartiet

   
     

FL=Fellesliste

   
     

SP=Senterpartiet

   
     

NS=Nasjonal Samling

   
     

AP=Arbeiderpartiet

   
     

Uavh.=Uavhengig

   Varaordførere i Sørum og Blaker
Fra 1837 til 1919 var Blaker en del av Aurskog kommune. Fra 1919 til 1961 var Blaker egen kommune. Fra 1962 har Blaker vært en del av Sørum kommune.

 

Varaordførere i Sørum og Blaker
Sørum Periode Parti Aurskog (inkl. Blaker). De som var bosatt i Blaker er uthevet i kursiv Periode Parti

Ole Andersen Haneborg

1837-38

 

Ole Larsen Nordbye

1838-39

 

Engebret Hansen Refsum

1839-39

 

Thorvald Heyerdahl

1840-41

 

Jacob Gulbrandsen Asak

1840-49

 

O.A. Haneborg

1842-43

 

Niels Torgersen Børke

1850-50

 

Hans Paulsen Nordbye

1844-45

 

Ole Engebretsen Frogner

1852-63

 

Fredrik Werenskiold

1846-47

 

J. Hansen Minde

1864-70

 

Thorvald Heyerdahl

1848-49

 

Anders Jensen

1871-93

?

Peder Christensen Mørk

1850-51

 

A. Wethal

1894-97

?

Hans B. Mørk

1852-54

 

Anders Jensen

1898-1901

?

Lars Olsen Kvevli

1856-83

 

A. Hovind

1902-04

?

Jens Gudmundsen Lokshaug

1884-87

?

H. O. Bøhler

1905-10

?

Johan Olai Gudmundsen Lokshaug

1888-89

?

Karl Skrøiver

1911-13

?

Jens Gudmundsen Lokshaug

1889-90

?

H. O. Bøhler

1914-16

?

Hans Andersen Kjølstad

1890-91

?

Th. Hylland

1917-19

?

Robert Iversen

1891

V

Aug. Lieungh

1920-22

FL

Ole Olsen Eid

1892-95

?

Th. Hylland

1923-25

BP

Halvor J. Jødahl

1896-1901

?

Jens Egeberg

1926-28

BP

Ole O. Mørk

1902-03

H

Hans O. Bjerke

1929-31

BP

Palmer P. Egeberg

1905-07

H

Jens Egeberg

1932-34

BP

A. E. Nordby

1908-10

AP

Sigvart Frogner

1935-37

BP

Johan Rotbæk

1911-16

AP

Einar Merli

1937-40

BP

Sven Holmsen

1917-19

H

Kr. Wølner

14/8 1945-45

BP

 

 

 

Sigmund Eldevik

1945-47

V

 

 

 

Einar Merli

1948-55

BP

 

 

 

Einar Sørensen

1956-57

AP

 

 

 

Henrik Hellerud

1958-61

AP

 

 

 

 

 

 


Blaker

 

 

 

 

 

L. G. Fjeld

1920-21

V

 

 

 

Jacob Jødahl

1921-22

V

 

 

 

L. G. Fjeld

1922-22

V

 

 

 

Kasper Solvang

1923-25

AP

 

 

 

Alfred Nyhus

1926-28

AP

 

 

 

Hjalmar Mørk

1929-34

BP

 

 

 

Olav Smedsli

1935-37

AP

 

 

 

Ivar Fossberg

1938-40

AP

 

 

 

Ivar Fossberg

8/5 1945-47

AP

 

 

 

Olav Bakken

1948-51

AP

 

 

 

Oddmund Stortrøen

1952-55

BP

 

 

 

Niels Langeland

1956-59

AP

 

 

 

Georg Hermann

1960-61

AP

Olaf Hellerud

1962-65

AP

 

 

 

Hans Stenslet

1966-67

KRF

 

 

 

Georg Hermann

1968-71

AP

 

 

 

Henrik Hellerud

1972-79

AP

 

 

 

Egil Foss

1980-83

SP

 

 

 

Bjørg Rosmo Hansen

1984-87

AP

 

 

 

Ivar Egeberg

1988-91

SP

 

 

 

Åse Aam

1992-95

SV

 

 

 

Lars-Ole Jørgensen

1995-97

H

 

 

 

Ola Brændjord

1997-98

SP

 

 

 

Lars-Ole Jørgensen

1998-99

H

 

 

 

Ivar Egeberg

1999-2015

SP

 

 

 

Anette Carnarius Elseth 

2015-

FrP

 

 

 

Sølve Sesseng (vara for A. C. Elseth)

2016-

FrP

 

 

 

 

 

 

?=ikke identifisert

 

 

 

 

 

H=Høyre

 

 

 

 

 

V=Venstre

 

 

 

 

 

BP=Bondepartiet

 

 

 

 

 

FL=Fellesliste

 

 

 

 

 

SP=Senterpartiet

 

 

 

 

 

AP=Arbeiderpartiet

 

 

 

 

 

SV=Sosialistisk Venstreparti

 

 

 

 

 

KRF=Kristelig Folkeparti

 

 

     

FrP=Fremskrittspartiet

   

 

Mer om Politiske partier