Gruppe mennesker på bibliotek

Tilrettelagte aktivitetsgruppe

En aktivitetsgruppe er en gruppe av brukere med vedtak om støttekontakt, som får denne tjenesten i en gruppe. Gruppene består normalt av 4-10 brukere og minst 2 fritidskontakter. Gruppene møtes ca. en gang hver uke, og planlegger sammen sin aktivitet.

Hva kan man gjøre i en aktivitetsgruppe?
I aktivitetsgruppene vil man kunne gjøre mye av det samme som man gjør sammen med en individuell støttekontakt. Gruppen kan dra på turer, besøke hverandre hjemme, dra på biblioteket, på disko, på café, kino, lage mat sammen eller delta på ulike arrangementer. I aktivitetsgruppene er det et fokus på sosialt samvær og aktivitet, og det knyttes vennskapsbånd og bekjentskaper.

Gruppene blir sammensatt etter en helhetlig vurdering der brukernes individuelle behov og ønsker blir sett i sammenheng med hvem man tror kan ha glede av å være sammen.

Brukermedvirkning også i aktivitetsgruppene
I støttekontakttjenesten jobber man etter et prinsipp om brukermedvirkning. Dette gjelder også i aktivitetsgruppene. Tjenesten skal ta utgangspunkt i brukerens ønsker, behov, forutsetninger og drømmer. Gruppene planlegger sammen sin egen aktivitet. Man trenger ikke å delta hver gang, eller på alle aktivitetene gruppen foretar seg. Man kan også dele gruppen etter hvilke ønsker de ulike brukerne har.

Det er anledning til å bli hentet og kjørt hjem ved deltagelse i aktivitetsgruppene.

Mer om Fysisk aktivitet

Spørsmål og svar

Om Kultur og nærmiljø

Virksomhetsinformasjon

 

  • Sørum aktivitetssenter
  • Sørum bibliotek
  • Bingsfosshallen
  • Kuskerudnebben friluftsbad
  • Aktiv fritid
  • Aktivitetstilbud til barn og unge
  • Kultur
  • Helseforebyggende arbeid

Kontaktinformasjon

Sørumsand park, 1920 Sørumsand
63 86 90 00
postmottak@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Geir Sverdrup