Tilskudd til miljøtiltak i skog

Informasjon til deg før du søker

Som skogeier kan du søke om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Formålet med ordningen er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

Tilskudd kan gis til:

  • skogkultur
  • veibygging
  • miljøtiltak
  • tynning
  • drift med taubane, hest, mv.
  • Utdrift av skogsvirke til bioenergi og andre aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket

Søknad om tilskudd til skogkultur, miljøtiltak og andre aktivitetsfremmende tiltak behandles av kommunen, mens øvrige tilskudd behandles av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Søknaden skal i alle tilfeller leveres kommunen, hvorpå den enten behandles eller videresendes fylkesmannen for behandling.

Ordningen gjelder skogeiere med mer enn 10 daa produktiv skog. Unntaket er tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi og til andre aktivitetsfremmende tiltak som også kan gis til

  • skogeiere som har mindre enn 10 daa produktiv skog
  • eiere av landbrukseiendommer uten produktiv skog

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Når du har sendt inn skjemaet, så vil du i løpet av noen dager finne igjen skjemaet på Min Side (krever innlogging med ID-porten). Hvis søknaden medfører vedtak fra Sørum kommune vil du også finne igjen vedtaket på Min Side.

Mer om Landbruk

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer