Profile

Tonje Kværnmo

Hjelpepleier

Kultur, helse og omsorg – Blaker bo- og omsorgssenter - Demensenheten

Tonje Kværnmo vCard