Profile

Trude Lindstrøm

Hjelpepleier

Kultur, helse og omsorg – Blaker bo- og omsorgssenter - Demensenheten

Trude Lindstrøm vCard