Turkartklient

Turkart på nett er en egen kartportal som er spesielt tilpasset Sørum kommunes turkartdata.

 

I våre turkart på nett kan du blant annet:

  • Se fotruter, sykkelruter og skiløyper i Sørum kommune. Turen kan vises i et vanlig kart, på flybilder eller som flybilder med viktige kartdata på (hybrid).
  • Vise interessante steder, og lese mer om disse.
  • Vise informasjon om turrutene.
  • Laste ned alle ruter og punkt til din egen tur-GPS.
  • Vise høydeprofil av turen.
  • Søke i stedsnavn, adresser og turmuligheter.
  • Fly turen i en tredimensjonal terrengmodell (krever java).
  • Se oppdatert værmelding for Sørum.
  • Måle avstander.

Dersom du som går tur oppdager feil eller mangler i turkartet, er vi takknemlige for en tilbakemelding om dette. Du kan sende oss en e-post, eller ringe geodata på telefon 63 86 90 00.

Mer om Friområde