Kart over planområde Hval søndre i forbingdelse med utbyggingsavtale

Utbyggingsavtale for Hval søndre

Forslag til utbyggingsavtale for Hval søndre ble godkjent av kommunestyret i møte 21.11.2018 sak 203/18

Utbyggingsavtalen bygger på reguleringsplanen for nytt boligområde på Hval søndre som ble vedtatt i april 2018. Reguleringsplanen tilrettelegger for 400-800 boliger, mulig ny barnehage og nødvendig infrastruktur.

Utbyggingsavtalen fastlegger økonomisk ansvar og tekniske krav til utbyggingen. Utbyggingsavtalen fastslår utbyggingstakt og gir kommunen forkjøpsrett på 5 % av boligene innenfor Hval søndre.

Avtalen legger også til rette for inngåelse av justeringsavtale og tilvisningsavtale.

Saksfremlegg kommunestyret
Vedtak kommunestyret
Utbyggingsavtale av 17.08.2018

 

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk