Utbyggingsområder

Utbyggingsområder

Sørum er en kommune i vekst. Arealbruken i kommunen er fastsatt i kommuneplanen. Det er avsatt flere felt til utbygging av bolig og næring. På denne siden finner du kart og informasjon om de ulike utbyggingsfeltene.

mindre kart  1
Realisering av feltene
Realisering av de ulike feltene utføres av private selskaper: Både eiendomservervelse, utarbeidelse av reguleringsplan, opparbeidelse av områdene og salget av tomter. Kommunen er veileder og setter betingelser for å få samfunnsmessig gode løsninger. I tillegg sørger kommunen for den offentlige saksbehandlingen av prosjektene. Kommunen driver i svært liten grad med salg av tomter.

Fra en utbygger starter opp med regulering av et område til feltet er klart for boligbygging går det minst 1 år, som oftest tar det lenger tid.
 

Feltene er sorter etter tettstedene i listen nedenfor. Ved å klikke på kartet kan du se hvor tettstedene i kommunen er lokalisert.

Tettsteder i Sørum

Publisert 25. september 2008  | Oppdatert 20. januar 2015

Sørum har flere tettsteder og lokalsamfunn - Blaker, Hellne, Frogner, Lindeberg, Lundermoen/Lunderåsen, Lørenfallet, Rånåsfoss, Sørumsand.