Miljøfyrtårn, Høyt og Lavt Lillestrøm

Utdeling av miljøsertifikat til Høyt og Lavt Lillestrøm

I kommunestyrets møte 9.5.2018 mottok Høyt og Lavt Lillestrøm sertifikat for å være godkjent som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Ordfører Marianne Grimstad Hansen overrakte sertifikatet til bedriften representanrt ved Øystein Haugen, Atle Hoff og Stine Kirkeby.