Utvidet grensejustering mellom Sørum og Nes kommuner - kommunestyrebehandling

Sørum kommune er positiv til at grensen mellom Nes og Sørum justeres i tråd med kartverkets forslag til grense