15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare
Illustrasjonsbilde over ansatt

Vår faglige kompetanse sikrer kvalitet

Å styrke den faglige kompetansen er en av de viktigste strategiene for å sikre kvaliteten på funksjonshemmedes tjenestetilbud.

Sørum kommune har siden 2008 gjennomført intern opplæring i målrettet miljøarbeid, rettet mot ansatte i bo- og avlastningstjenesten/Sørum aktivitetssenter. Opplæringen er todelt, med 60 timer teori samt gjennomføring av tiltak i praksis. Arbeidet avsluttes med en skriftlig redegjørelse av tiltaket. Undervisningen bygger på atferdsanalytiske prinsipper og bøkene til Horne/Øyen, og formidles av tjenestens egne fagansatte. Det er dokumentert gjennom pre- og posttest at deltakernes kunnskapsnivå har økt betydelig. Ledere melder tilbake om ansatte som viser økt faglig engasjement, samtidig som flere har blitt motivert til å søke på vernepleierstudiet. Tiltaket har dessuten medført en atferdsendring hos fagansatte, da stadig flere stiller som forelesere. Vi startet opp med nytt MMA-kurs i oktober 2018 med deltakere fra bo- og avlastningstjenesten, Sørum aktivitetsenter, og ambulerende miljøtjenester i Skedsmo.

Kursinnhold

Dag 1 + 2: Introduksjonsdager – innføring i MMA

Dag 3: Funksjonell analyse

Dag 4: Forsterkning, tegnøkonomi og avtalestyring

Dag 5: Etablering av atferd 

Dag 6: Utfordrende atferd

Dag 7: Særtrening og bildestyring/kommunikasjon

Dag 8:  Tiltaksbeskrivelser og oppgaveskriving

Dag 9:  Registrering, excel og arbeid med oppgave 

Dag 10: Repetisjon, presentasjon av tiltak og evaluering

Tilbakemeldinger fra ledere og kursdeltakere
“Jeg merker at ansatte som har vært på kurs er mer reflekterte, flinkere til å veilede andre som ikke har vært på kurs. Tør å komme med tiltak/ideer mer nå enn før. Tar mer initiativ i forhold til brukere og administrativt. En får mer forståelse i forhold til hvordan fagpersoner jobber, og hvorfor.“

“Deltakerne på kurset bruker mer faguttrykk og de bruker dem rett. De har vært flinke til å utarbeide tiltak, handlingskjeder og registreringer for å måle effekt. Dette har blitt lagt frem på boligmøter, og det skaper engasjement! De er også mer bevisst på at det som høres bra ut i teorien, ikke nødvendigvis fungerer med en gang, at man må gjøre endringer underveis. Ser også en økt bevissthet rundt bruk av forsterkere, både når det gjelder hva og hvordan. Jeg tror det nå blir lettere å få til faglig utvikling på enheten. Hører allerede snakk om bruk av tegn-økonomisystemer, som ikke nødvendigvis deltakerne skal sette i gang med.”

“Jeg tror at oppgaven som de jobbet med var en god læringskurve for dem. Ellers var de oppglødd og om mulig mer inspirert over fagområdet atferd etter hver samling. Kurset har inspirert og gitt ny og forsterket motivasjon. Synd at ikke kurset gir studiepoeng, det hadde det fortjent.”

“Deltakerne har hatt stor framgang med å delta mer på boligmøtene, og kommer med synspunkter om saker rundt beboerne. De har undersøkt vernepleiestudiet, som et resultat av kurset. Generelt er det mer positivitet til å sette i gang tiltak, og fagpersonene i boligen får flere spørsmål om ting rundt beboere.”

“Deltakere er engasjerte og forteller om temaer de har hatt på kurset. Når de kommer fra kurs startes det diskusjoner i gruppen på basen. Veldig positivt! To av de som deltar på MMA kurs har søkt på vernepleieren til høsten. En av dem begynner å bli bevisst hvilken god jobb han gjør praktisk med beboere."

 

 

Mer om Tilrettelagte boliger funksjonshemmede

Spørsmål og svar

Søknader

Om Bo- avlastningstjenesten

Ansvarsområder

Bo- og avlastningstjenesten gir tjenester til mennesker med varig bistandsbehov og til familier med barn eller unge med nedsatt funksjonsevne.

Offentlig journal

Kontaktinformasjon

Bo- og avlastningstjenestens administrasjon holder til i Bankgården på Sørumsand 2. etasje.
Telefon: 63 86 90 00
E-post: 
postmottak@sorum.kommune.no

Virksomhetsleder Liv Jorunn Haugen

Fagkonsulent Hildur Valdimarsdottir