Fremmede arter

Vårdugnad - Ikke spre uønskede arter

Det er forbudt å dumpe hageavfall i naturen!

Er du i gang med rydding i hagen og har mye hageavfall du ikke vet hvor du skal gjøre av? Da er det viktig å huske på at det er forbudt å dumpe hageavfall i naturen! Oppsamlingsplasser for hageavfall bidrar til spredning av brunskogsnegler og andre fremmede arter som truer norsk natur.  Det er GRATIS for private å levere hageavfall på alle ROAF sine gjenvinningsstasjoner – bidra til fellesskapet og benytt deg av tilbudet!

Mange populære hageplanter kan utgjøre en trussel mot norsk natur om de får lov til å etablere seg utenfor hagen – i tillegg er hagekompost en ypperlig yngleplass for brunskogsneglen. Det er derfor svært viktig at hageavfall håndteres på en korrekt måte, dette gjøres enkelt og gratis ved levering til et godkjent mottak, se hjemmesiden til Roaf:  www.roaf.no


Kjempebjørnekjeks og kjempespringfrø

I Sørum kommune jobbes det spesielt med bekjempelse av planteartene kjempebjørnekjeks og kjempespringfrø (se bilder under). Disse to artene sprer seg aggressivt og utkonkurrerer annen vegetasjon der de etablerer seg. I tillegg har kjempebjørnekjeks giftig – eller mer presist fototoksisk - plantesaft. Det betyr at hvis man får plantesaft på huden og samtidig eksponeres for sollys, kan dette føre til kraftig hudirritasjon og i verste fall alvorlige brannskader. Denne planten må derfor håndteres med forsiktighet.