Valg 2017 - forhåndsstemmegivning

Forhåndsstemmer mottas i Sørum rådhus i perioden torsdag 10. august – fredag 8. september. Stemmene mottas mandag – fredag innenfor rådhusets åpningstid kl. 08.00 – 15.30.

Forhåndsstemmer mottas også på følgende dager/tider:

 • Lørdag 26. august kl. 11.00 – 14.00

 • Torsdag 31. august kl. 15.30 – 18.00

 • Lørdag 2. september kl. 11.00 – 14.00

 • Torsdag 7. september kl. 15.30 – 18.00

   

I tillegg til det ordinære mottaket av forhåndsstemmer i Sørum rådhus er det anledning til å avgi forhåndsstemme til Stortings- og sametingsvalget, samt til Sørum kommune sin folkeavstemning i bibliotekfilialen på Frogner, Trondheimsveien 362, 2016 Frogner, til følgende tider:

 • Onsdag 23. august kl. 16.00 – 19.00

 • Mandag 4. september kl. 16.00 – 19.00

Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde. Ta også med valgkortet som du skal ha mottatt i posten.

 

Det vil også være mulig å avgi forhåndsstemme på Sørum sykehjem, Sørvald bo- og behandlingssenter og Blaker bo- og omsorgssenter på følgende tidspunkter:

 • Sørum sykehjem: mandag 4. september kl. 10.00-13.00

 • Sørvald bo- og behandlingssenter: mandag 28. august kl. 10.00-13.00

 • Blaker bo- og omsorgssenter: torsdag 31. august kl. 10.00-13.00

Mer om Kulturminnevern