Illustrasjonsbilde av person som putter stemmeseddelen i valgurne.

Valg 2017

Høsten 2017 avholdes det Stortings- og sametingsvalg i Norge. Sørum kommune avholder samtidig med dette en rådgivende folkeavstemning vedrørende kommunesammenslåing. Manntallet til de tre valgene ligger til offentlig ettersyn på rådhuset frem til over valget.

Forhåndsstemmegivning

Siden begynnelsen av juli har det vært mulig å avtale tidligstemmegiving til det nasjonale valget. Dette avsluttes 9. august. Fra 10. august til 8. september er det ordinær forhåndsstemmeperiode. Man kan da avlegge stemme på Rådhuset mellom 08.00 og 15.30 hverdager. I tillegg er det dager med lengere åpningstid, dager med mottak av stemmer på Frogner bibliotek, ambulerende stemmegivning og stemming på institusjon. Her kan du se tider når det nærmer seg de ulike valgperiodene.

Det er ikke mulig å avlegge stemme til folkeavstemning i tidligstemmeperioden, kun fra 10. august og utover.

Valgtingstemmegivning

Søndag 10. september og mandag 11. september er valgdager i Sørum kommune. Det vil da være mulig å stemme på følgende valglokaler  mellom 16.00 og 20.00 søndag og mellom 10.00 og 21.00 mandag:

 • Sørum krets – Sørum skole
 • Sørumsand krets – Bingsfoss ungdomsskole
 • Vesterskaun krets – Vesterskaun skole
 • Frogner krets – Frogner skole og kultursenter, 2. etg. i Melvold svømmehall
 • Fjuk krets – Fjuk oppvekstsenter
 • Haugtun krets – Haugtun skole

For å kunne avgi stemme må velgere legitimere seg. Som minstekrav må legitimasjonen inneholde velgerens navn, fødselsdato og bilde av velgeren. Det er ikke nødvendig å ha med valgkort.

I Sørum kommune er det ikke mulig å stemme til Sametingsvalget på valgdagene, så dette må eventuelt gjøres i forhåndsstemmeperioden. De stemmeberettigede til dette valget får egen info i posten.

Rådgivende folkeavstemning

I den rådgivende folkeavstemningen skal innbyggerne i Sørum ta stilling til om de ønsker en sammenslåing med Skedsmo og Fet eller ikke. Kommunestyret i Sørum skal deretter ta stilling til om det skal sendes en søknad om fritak fra Stortingets vedtaket om sammenslåing. Bakgrunnen er Stortingets vedtak 8. juni 2017 om at Sørum, Fet og Skedsmo skal slåes sammen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil eventuelt behandle en slik søknad fra Sørum.

Stemmeberettigede til folkeavstemningen

Vi gjør oppmerksom på at de stemmeberettigede i folkeavstemningen også innebærer noen grupper i kommunen som ikke har stemmerett i Stortingsvalget. Dette er:

 • Utenlandske statsborgere som har stått innført i folkeregistrert som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller

 • Innbyggere som er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret

Referendum in the municipality of Sørum Autumn 2017

The council in Sørum has decided that a referendum will be held Autumn 2017. The election concerns whether the municipality will merge with the municipalities Skedsmo and Fet.

The referendum will take place the 10th and 11th of September 2017. It will also be possible to vote in advance.

Those who can vote in this election are:

 • Born in 1999 or before
 • Norwegian citizens who are registered in the municipality of Sørum as of 30.06.17.
 • People who are not Norwegian citizens who have been admitted to the Population Register as resident in Norway the last three years before the election day and are registered in the municipality as of 30.06.17
 • Citizen in another Nordic country that has been registered as a resident of Norway and Sørum municipality as of 30.06.17

More information about time and location for voting will be published on the municipality's website.

Vil du vite mer?