15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Valgfag - påmelding eller søknad om bytte

Informasjon til deg før du søker

Vi ber om dere setter opp ett 1. og ett 2. valg.

Elevene velger fag hvert år. De kan velge det samme faget i to eller tre år.

Det er vanligvis en prøveperiode frem til høstferien i 8. trinn.

Fagtilbudet vil kunne variere noe fra år til år. I enkelte fag vil det også kunne være en begrensning på antall deltakere. I slike tilfeller har skolen egne retningslinjer for hvordan gruppene blir satt sammen.

Karakteren i valgfag teller på lik linje med karakterene i andre fag.

Dersom man velger ulike fag gjennom de tre årene på ungdomsskolen vil det regnes et gjennomsnitt av disse tre karakterene. (Eventuelt to karakterer dersom man har hatt to ulike fag.)

Denne gjennomsnittskarakteren legges så inn i beregningsgrunnlaget med de andre karakterene.

Dersom man har samme valgfag alle tre årene så er det karakteren eleven får i 10. klasse som teller på vitnemålet.

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Når du har sendt inn skjemaet, så vil du i løpet av noen dager finne igjen skjemaet på Min Side (krever innlogging med ID-porten). Hvis søknaden medfører vedtak fra Sørum kommune vil du også finne igjen vedtaket på Min Side.

Mer om Grunnskole

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter