Østbyvegen - Jensrudvegen anlegg

Vannledning i Østbyvegen skal saneres

Starter onsdag 28. august i uke 35 og fullføres innen uke 39.

Midlertidig vei og omkjøring vil bli skiltet.

Se vedlagt kart som viser alternativ vei for kjøring de dagene som innkjøring via Østbyvegen ikke er mulig. Det vil bli etablert midlertidig vei med innkjøring via Tårnvegen til Østbyvegen og Brinken.

Entreprenøren vil sikre arbeidet på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet, ikke minst med tanke på at det vil være anleggstrafikk knyttet til arbeidene.

Ved spørsmål ring Sørum Kommunes vakttelefon 48285000.Sørum Kommune
Kommunalteknikk