Bilde av område hvor vannledning og vannkum skal jobbes med

Vannledning og vannkum i Skogvegen - Heimlyvegen

Sørum Kommune vil informere om sanering av vannledning og etablering av ny vannkum i Skogvegen

Arbeidene starter i uke 10 og vil vare til høsten 2019. Asfaltering utføres etter at gravearbeidet er ferdig.

Informasjonsbrosjyre sendt berørte parter.