15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Vannmåler, registreringsskjema

Informasjon

Dersom eiendommen ikke har vannmåler, betales vann- og avløpsgebyr etter boligens bruksareal (BRA) som ganges med 1,5 og vi får et kubikkgrunnlag (m3) for beregning av vann- og avløpsgebyret.

Dersom eiendommen har vannmåler, betaler du bare for målt forbruk. Ingen minsteavgift. Vann måles og avløp beregnes etter samme kubikk som vannforbruket.

For å få installert vannmåler, må man kontakte en autorisert rørlegger.
Sørum Kommune leverer ut vannmåleren og blir eier av denne, men den må bestilles av en autorisert rørlegger, som bestiller her: postm@sorum.kommune.no

Vannmålere som blir montert etter at faktura er sendt ut, blir avregnet på neste faktura.
Det beregnes a`konto forbruk for vann og avløp fra monteringsdato.

Registreringsskjema for vannmåler

Mer om Vannforsyning

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer