15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Varaordfører

Her finner du opplysninger om varaordfører i Sørum kommune.

Anette Carnarius Elseth.jpgNavn: Anette Carnarius Elseth

Født: 1973

Parti: Fremskrittspartiet

Bakgrunn og tidligere politiske meritter: Anette Carnarius Elseth er utdannet politi fra Politihøgskolen i 2001 og har tidligere utdanning innen samfunnsfag og statsvitenskap fra henholdsvis Høgskolen i Østfold (1997) og Universitetet i Oslo (1998).

Hun har arbeidet i Oslo politidistrikt og Romerike/Øst politidistrikt siden 2001 som etterforsker, hundefører og som vaktleder/politiførstebetjent. Hun er aktiv som svømmeinstruktør på Sørumsand.

Anette har vært politisk aktiv siden 1994 i Oslo og Sørum. I perioden 1999-2003 var hun medlem av bystyret i Oslo og representant i nærings- og byutviklingskomiteen. Fra 1997 har hun vært vara til Stortinget, og i inneværende periode (2013-2017) har hun flere ganger møtt som representant i komiteene: "Finans", "Familie og kultur" og "Helse og omsorg".

Siden 2003 har Anette Carnarius Elseth representert Fremskrittspartiet i kommunestyret i Sørum, og har sittet som medlem i økonomi- og administrasjonsutvalget/formannskapet. Hun er også gruppeleder for Sørum FrP.

Partisamarbeid bak varaordførervervet: Valgt som varaordfører i Sørum kommune 28.10.2015 for kommunestyreperioden 2015 - 2019 gjennom samarbeid mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Telefonnummer: 992 02 583

E-postadresse: anette.elseth@gmail.com

Postadresse: Sørum kommune, varaordfører, postboks 113, 1921 Sørumsand

Besøksadresse: Rådhuset, Kuskerudvegen 11, Sørumsand

 

 

Mer om Politiske partier