Varsel om flomfare, oransje nivå for deler av Østlandet

Glomma stiger og på Rånåsfoss er det forventet flomtopp på «høyt oransje nivå» lørdag 12. mai.

Se oppjustering av varsel her

Sørum kommune er ekstra oppmerksomme, særlig på bebyggelsen på Blakersund og Børkevegen. Børkevegen ligger ved Leira, men stor flom i Glomma kan påvirke situasjonen også her. Kommunen har også noen pumpestasjoner som ligger utsatt til og turvegen langs Glomma på Sørumsand.

Sørum kommune sender i dag en sms-varsling til innbyggerne på Blakersund og i Børkevegen, der vi gjør oppmerksom på situasjonen og vi viser til kommunalteknisk vakt som kontaktpunkt dersom det blir behov for bistand.