15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Varsel om nedetid for Gerica

I forbindelse med kommunesammenslåing av Fet, Sørum og Skedsmo, og felles fagsystem i helse- og omsorgstjenesten.

 

Vi skal nå slå sammen Gerica baser for flere kommuner. I den forbindelse vil det bli noe nedetid, også innen elektronisk samhandling med Ahus. Maks forventet nedetid er to dager. Det vil si forventet nedetid 12 og 13 november.