Ingressbilde oppstart

Varsel om oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel og oppstart av kommunedelplan for Frogner

Nå skal vi lage ny kommuneplan og kommunedelplan for Frogner. Frist for innspill til planprogram og forslag til nye utbyggingsområder er 29.09.17.
 

Kommuneplanens arealdel er bindende for hvilke områder i Sørum som skal bygges ut, og hvilke bestemmelser og retningslinjer som skal gjelde for utbygging. Kommunedelplan for Frogner vil i tillegg bli bindende for Frognerområdet. Lokalisering av ny Frogner stasjon vil bli et viktig tema i planarbeidet.

Innspill til planprogrammet.

Kommunestyret vedtok 14.06.2017 sak 93/17 å legge forslag til planprogram på høring. Sørum kommune inviterer herved til å gi innspill til planprogrammet. Her er de viktigste dokumentene i saken:

Innspill til nye utbyggingsområder.

Ønsker du også å gi forslag til nye områder for utbygging eller endre noen områder som ligger for utbygging i nåværende kommuneplan, finner du skjema med veiledning om hvordan du gjør dette her (pdf)  ( word PDF document ODT document )

Mer informasjon om hva en kommuneplan er og om gjeldende kommuneplan finner du her.

Innspill sendes inn via skjemaet "høringssvar ved offentlig høring", via postmottak@sorum.kommune.no, eller ordinær post til: Plan, næring og byggesak, Postboks 113, 1921 Sørumsand.

Vi tar sikte på at kommunestyret skal vedta planprogrammet i løpet av høsten 2017.  Forslag til ny arealdel til kommuneplanen og kommunedelplan for Frogner tar vi sikte på å legge ut på høring i midten av 2018. Les mer om prosessen for planarbeidet.

Er det behov for ytterligere informasjon, kontakt saksbehandler Anne Grindal Søbye eller telefon 63 86 98 20.

Frist for å sende innspill til planprogram og forslag til nye utbyggingsområder er 29.09.2017. Saksnr. 16/05874.

Høringssvar ved offentlig høring:
Skjema for innsending av innspill og kommentarer

Mer om Kulturminnevern