Varsel om stenging av veier - Heimlyvegen/Skogvegen

Sørum kommunalteknisk avdeling skal sanere vannledning i Skogvegen. 

Heimlyvegen og Skogvegen vil bli stengt grunnet etablering av kommunal vannledning. Arbeidet skal starte torsdag 08.08.2019 - uke 32. Omkjøring til Skogvegen og Heimlyvegen vil bli via Orderudvegen-Tårnvegen som vist på kart, og blir merket med vegviserskilt. Gravearbeidet vil bli utført av Sørum Kommune. Berørte parter mottar informasjonen på SMS.

Entreprenøren vil sikre arbeidet på forskriftsmessig måte. Man oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet, ikke minst med tanke på at det vil være anleggstrafikk knyttet til arbeidet.

Sørum Kommune beklager ulempene dette medfører beboere i Heimlyvegen og Skogvegen.

Ved spørsmål ring vakttelefon 482 85 000.

Heimlyvegen-Skogvegen - Kart for omkjøringsvei i forbindelse med arbeider i veien
Heimlyvegen-Skogvegen - Kart for omkjøringsvei i forbindelse med arbeider i veien