Vedtatte reguleringsplaner

Kommunestyret har vedtatt områderegulering for Orderudjordet

Publisert 17. juni 2019  | Oppdatert 26. juni 2019

Kommunestyret vedtok i møte 12.06.2019, sak 71/19, områdereguleringsplan for Orderudjordet.

 

Vedtatte reguleringsplaner

Publisert 13. november 2015  | Oppdatert 23. mai 2017

Tabellen gir oversikt over vedtatte reguleringsplaner i Sørum kommune. Kommunes kartløsning gir tilgang til planene via kartet.