15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare
Illustrasjonsfoto veiledning og rådgivning

Veiledning til foreldre

Bo- og avlastningstjenesten starter opp med veiledning til foreldre av barn med spesielle behov.

Foreldreprogrammet
Programmet har som formål å styrke og støtte opp sentrale foreldreferdigheter som reduserer stress, endrer interaksjonen med barnet, fremmer sosial kompetanse og reduserer problematferd. Dette er gjort med et spesielt fokus på hvordan det er å oppdra et barn som har vansker innenfor autismespekteret og annen utviklingshemming.

Kursene er gruppebaserte og har en varighet på 12 ganger 2 timer.

Første del av programmet omfatter positiv samhandling med fokus på lek, bruk av ros og hvordan gi gode beskjeder. Programmets andre del omhandler belønning og belønningssystemer, og den tredje delen omhandler grensesetting og strategier for å dempe negativ og uhensiktsmessig atferd hos barnet.

Programmet bygger på de utrolige årene av Carolyn Webster-Stratton, justert for målgruppen av Glenne regionalsenter for autisme.

For hvem er programmet
Foreldre som har barn med ASD eller annen utviklingshemming, hvor man opplever at man trenger mer kunnskap og praktisk veiledning i hvordan man effektivt kan samhandle, fremme selvstendighet, redusere og unngå vanskelige situasjoner med barnet sitt.

Påmelding skjer ved å sende e-post til hildur.valdimarsdottir@sorum.kommune.no

Ved påmelding til programmet blir det gjennomført en kartleggingssamtale for å avklare om dette kurset passer for den enkeltes problemstilling.

Kursene er gratis!

Mer om Avlastningsbolig

Spørsmål og svar

Søknader

Om Bo- avlastningstjenesten

Ansvarsområder

Bo- og avlastningstjenesten gir tjenester til mennesker med varig bistandsbehov og til familier med barn eller unge med nedsatt funksjonsevne.

Offentlig journal

Kontaktinformasjon

Bo- og avlastningstjenestens administrasjon holder til i Bankgården på Sørumsand 2. etasje.
Telefon: 63 86 90 00
E-post: 
postmottak@sorum.kommune.no

Virksomhetsleder Liv Jorunn Haugen

Fagkonsulent Hildur Valdimarsdottir