03.07.2019 - 12:17: Problemer med sentralbordet

Veilys

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Vei, veilys, vann, avløp, renovasjon og feiing.

  Beskrivelse

  Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale og fylkeskommunale veilysanlegg. (Statens vegvesen sørger for riksveiene, herunder E6.) Inntil videre er det særskilte forhold som gjelder private veilysanlegg. Ved spørsmål om slike, ta kontakt med Sørum Kommunalteknikk KF. Tjenesten skal sikre best mulig driftssikkerhet, trygg ferdsel i mørket og ivareta et godt bo- og veimiljø. Kommunen kan stenge et veilysanlegg hvis det blir avdekket feil som er av en slik grad at det er ulovlig å drifte det. Men man vil forsøke å få det driftsklart igjen så snart som mulig, med de til enhver tid rådende ressurser.

  Praktisk drift og vedlikehold utføres av vår veilysentreprenør, Mesta Elektro AS. Skedsmo og Lørenskog kommuner har samme entreprenør og tilsvarende ordning. Husk derfor å melde hvilken kommune man melder fra.

  Målgruppe

  Alle brukere av kommunale veier - kjørende, gående, syklende, osv.

  Kriterier/vilkår

  Drift av kommunale og fylkeskommunale veglysanlegg omfatter bla.a:

  • Pæreskift, enkeltvis
  • Armaturskift, enkeltvis
  • Slå på avgåtte sikringer

  Vedlikeholdet kan omfatte:

  • Serieskift av pærer
  • Utskiftning av veglyskabel
  • Vegetasjonsrydding
  • Armaturskifting, områdevis
  • Retting av master 

  I Sørum omfattes dessuten standardhevning som:

  • Ombygging fra blanke til isolerte luftstrekk
  • Ombygging fra en type anlegg til en annen, for eksempel luftstrekk til jordkabelanlegg
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Døgnåpen veglystelefon: Tlf 917 80 871. Henvendelser om feil med veilys bes lagt inn i Mitt Nabolag.

  Brukere må holde veien fri etter de retningslinjer som kommunen gir, ikke skade offentlig vei eller fjerne innretninger som hører til veien. Det må heller ikke lagres ting på veiområdet eller langs veien innenfor byggegrensefeltet.

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 18.05.2015 09:22