Sørum flyktningtjeneste

kommunevåpen

Sørum Flyktningtjeneste

Sørum Flyktningtjeneste holder til i Sørum rådhus, Kuskerudvegen 11, Sørumsand.

Henvendelser gjøres i resepsjonen.

Kontakter

Aud Granli, seniorrådgiver/helsesøster   telefon 63 86 94 15 / 918 599 23

Kim Nguyen, flyktningrådgiver                telefon 63 86 94 17 / 902 176 43

Una M. Beier, flyktningrådgiver              telefon 63 86 94 19 / 400 219 68

Article image

Flyktningtjenesten arbeider, etter avtale med IMDI, med å finne bolig samt hjelpe til med bosetting. Gjenom introduksjonsprogrammet legges det til rette for mulighet for deltagelse i yrkes- og samfunnsliv samt bidrar til økonomisk selvstendighet. Målet for oss er at flyktningene som kommer til Sørum opplever størst mulig grad av mestring og selvstendighet.

 

Vi kan

  • tilby informasjon, veiledning og opplæring
  • gi individuell oppfølging, herunder individuell plan
  • tilrettelegge for kvalifisering
  • koordinere tiltak
  • arrangere sosiale aktiviteter