15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare
Teater, klovner

Velkommen til Sørum kulturskole

Sørum kulturskole er et lovpålagt tilbud hjemlet i opplæringsloven, og tilbyr undervisning i kunst, dans, teater, sirkus, skapende skriving og musikk for barn og unge i Sørum kommune.

Sørum kulturskole ligger administrativt under ”Utdanning” og har et tett og godt samarbeid med grunnskolen og barnehagene, samt frivillige lag og foreninger. Sørum kulturskoles administrasjon holder til i underetg på Helsebygget på Sørumsand og på Frogner skole og kultursenter , mens våre lokaler for undervisning ligger sentralt på Sørumsand i helsebygget foran Rådhuset og på de ulike skolene i kommunen. Sørum kulturskole har i dag 16 ansatte, hvorav 13 er lærere i de ulike kunstfagene, en koordinerer Den kulturelle skolesekken, samt sekretær og virksomhetsleder/rektor. Vi tilbyr undervisning i sang, dans, teater, kunstverksted, gitar, piano, fiolin, skapende skriving, sirkus, kor, samt i ulike instrumenter i korpsene. Kulturskolen er også arbeidsgivere for korpsenes dirigenter.

Mer om Musikk- og kulturskole

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter

Om Sørum kulturskole

Ansvarsområder

Sørum kulturskoles kjernevirksomhet er undervisning i kunst, dans, teater og musikk for barn mellom 6 og 19 år. Kulturskolen har også prosjekter i SFO og på skolene, samarbeider nært med lag og foreninger og andre virksomheter i kommunen.

Kontaktinformasjon

Postadresse:  Postboks 113, 1921 Sørumsand
Besøksadresse: Kuskerudgården, Kuskerudvegen 16, 1920 Sørumsand
E-post: kulturskolen@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Ann-Kristin Rifseim