15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Vi ønsker å etablere nytt lag/ny forening, kan vi få tilskudd til dette?

Alle som etablerer nytt lag eller forening kan få et etableringstilskudd på kr 2 000.

Søknad om etableringstilskudd sendes Sørum kommune, Kultur, familie og nærmiljø, Postboks 113, 1921 Sørumsand.

Sørum kommunes epostadresse kan også benyttes: postmottak@sorum.kommune.no

Mer om Ungdomsmidler

Spørsmål og svar

Søknader