Video fra kommunestyremøte 15.03.17

Her kan du se videoklipp av sakene som ble behandlet i kommunestyret 15. mars 2017.

Sakene 25/17, 27/17, 28/17, 33/17 og 38/17 ble ikke behandlet.

Ordfører gratulerer deltakere i junior-VM med fantastisk innsats
Spørrekvarten 15. mars 2017
Sak 24/17 Oppfølging av verbalvedtak og oversendelsessaker 2016 - rapport pr 31.12.2016
Sak 26/17 Oppstart av planarbeid - kommuneplan 2018 - 2030 og kommunedelplan Frogner
Sak 29/17 Hederspriser i Sørum kommune - Samordning (innledningen er ikke med pga teknisk feil)
Sak 30/17 Oppfølging av kommunestyrets verbalvedtak 142/15 om ufrivillig deltid i Sørum kommune
Sak 31/17 Fastsetting av mandat - arbeidsgiverstrategi for Sørum kommune
Sak 32/17 Fastsetting av mandat - En omsorgstjeneste tilpasset fremtidens helseutfordringer
Sak 34/17 Utvidelse av åpningstiden ved barnevernvakten - Øst politidistrikt
Sak 35/17 Vedrørende mottak av enslige mindreårige flyktninger 2017
Sak 36/17 2.gangsbehandling av reguleringsplan for Frogner bru
Sak 37/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016
Sak 39/17 Sluttrapport rehabilitering avløp Fossvegen
Sak 40/17 Kommunereform - opprettelse av politisk styringsgruppe