Profile

Vigdis Sørvald

Hjelpepleier

Kultur, helse og omsorg - Demensenheten Sørvald

Tlf: 63823158

Vigdis Sørvald vCard