15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare
Illustrasjonsfoto veiledning og rådgivning

Vil du starte egen bedrift?

Ønsker du tips og råd, ta kontakt med næringsrådgiver Siri Bjørnstad: epost: siri.bjornstad@sorum.kommune.no, telefon: 90 64 56 83 for å avtale et møte.

Hva kan næringsrådgiver hjelpe deg med?

Næringsrådgiveren har lang erfaring som gründerveileder. Hun kan hjelpe deg med oppstart av din bedrift - praktiske tips og strategisk veiledning. Næringsrådgiver kjenner godt til næringslivet i Sørum og regionen. Hun kan blant annet sette deg i kontakt med potensielle samarbeidspartnere og kunder, gi tips om lokaler.

Tjenesten er gratis.

 

 

Samarbeid med Etablerertjenesten i Akershus - meld deg på kurs

Sørum samarbeider med kommuner på Nedre Romerike for å gi etablerere et best mulig veiledningstilbud. Gjennom Etablerertjenesten på Romerike tilbyr vi kurs og seminarer for deg som tenker på å starte egen virksomhet. Her kan du også få veiledning og tilgang til kompetansenettverk.

På nettsiden etablerer-akershus.no finner du alle kurstilbudene. Du melder deg på via nettsiden.

Skaff deg kunnskap

Altinn gir deg svar på de vanligste spørsmålene om regler, støtteordninger og hjelpemuligheter for deg som vil starte og drive egen bedrift. Her finner du også lenker til skjemaer. Gå til Altinns "Starte og drive bedrift"

Også på Skatteetatens sider får du hjelp til de ulike trinnene for å starte bedrift. Gå til Starte bedrift-sidene på skatteetaten.no. Skatteetaten tilbyr også kurs for nye næringsdrivende, der regnskap, skatt og andre viktige temaer tas opp. Se Skatteetatens kurskalender.

Innovasjon Norges gründersider gir deg en god oversikt over hva du må huske på i prosessen - fra ideutvikling og utarbeiding av forretningsplan til finansiering, patentering o.a.

Sjekk med kommunen

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer - du finner en oversikt på Altinns sider. Du kan også kontakte næringsrådgiver i plan, næring og byggesak (PNB) i Sørum kommune for å vite hva som kreves i din bransje.

Snakk med lokale næringsaktører

Lokale næringsforeninger kan gi deg viktig informasjon og være gode diskusjonspartnere om forretningsideen din. Du kan f.eks. kontakte Sørum Næringsforum (SNF), som er en medlemsorganisasjon for selvstendig næringsdrivende, bedrifter og foreninger som arbeider med næring i Sørum.

Test ideen din

Hos Innovasjon Norges rådgivere kan du bl.a. få testet forretningsideen din, få veiledning til videre utvikling av forretningsideen og hjelp til å løse praktiske spørsmål. Du kan diskutere forretningsideen din på Innovasjon Norges gründertelefon, og på Innovasjon Norges gründersider kan du lese mer om hva som må til for å etablere en vellykket virksomhet.

Søk finansiering

Finansiering er avgjørende for å skape og drive kommersiell virksomhet. Særlig i oppstarten og de første driftsårene må du regne med at utgiftene er større enn inntektene. En bankrådgiver kan hjelpe deg med å vurdere forretningsplan og mulighetene for lån, og gi økonomiske råd. I Sørum har vi ett bankkontor: Blaker Sparebank.

Sørum kommune har ingen tilgjengelige midler på næringsfondet.

Dersom du har en forretningside som bygger på noe helt nytt, og bedriften har tydelige vekstambisjoner, kan etablerertilskudd fra Innovasjon Norge være en mulighet. Etablerertilskudd tilbys bedrifter som trenger hjelp i en tidlig oppstartfase. Les mer her. Det finnes også mange andre finansieringsmuligheter - les mer om dem på Innovasjon Norges gründersider.

Dersom du er arbeidsløs eller går på stønadsordninger under etablering av egen virksomhet, kan NAV bidra i en etableringsfase. Les om NAVs tilbud.

Altinn gir deg oversikt over støtteordninger for deg og din virksomhet.

Mer om Bedriftsetablering