Statens Vegvesen

Vinteraksellast innføres på Fylkes- og Kommunale veier i Akerhus og Østfold

- fra og med mandag 21. januar 2019

Det innføres vinteraksellast iht. gjeldende veglister. Ordningen gjelder kun for de strekninger som er oppført med bruksklasse vinter i kolonnen for bruksklasse i veglistene. Vinteraksellasten gjelder normalt frem til teleløsningen begynner om våren, men kan bli opphevet på kort varsel ved en eventuell langvarig mildværsperiode i løpet av vinteren. Opphevingen vil bli annonsert, og transportørene plikter å holde seg orientert om dette.

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk