15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Om Voksenopplæringen

Virksomhetsinformasjon

Voksenopplæringen i Sørum er organisert som en egen virksomhet i Sørum kommune. Undervisningstilbud både dag og kveld. Kontortid mandag - fredag: Kl. 09.00 - 15.00. Voksenopplæringen holder til på Blaker skanse.

Sørum Adult Education Center gives Norwegian Language courses to immigrants. We have classes in daytime and evening. Office open Monday to Friday.

Kontaktinformasjon

Blaker Skanse, Nansenbygget,
Skansevn. 27, 1925 Blaker.
postmottak@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Margaret Johnsen

Telefon: 63 86 91 11