Arbeidsgiverpolitikk

Sentrale arbeidsgiverpolitiske dokumenter finner du her.

Dokumentet "Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement" skal gi ledere, medarbeidere og politikere tydelighet om hvilke handlinger, holdninger og verdier arbeidsgiver praktiserer og står for i sitt forhold til medarbeiderne. Arbeidsgiverpolitikken skal bygge på et positivt menneskesyn, styre og frigjøre den menneskelige energien som ligger i organisasjonen, slik at vi kan rekruttere, utvikle og beholde dyktige medarbeidere med omstillingsevne og brukerfokus.

Arbeidsgiverpolitikken er praktiseringen av de verdier og verktøy arbeidsgiverplattformen bygger på, og er kommunens viktigste virkemiddel i tjenesteproduksjonen og utviklingen av en brukerorientert organisasjon.

Samspillet mellom menneskene i organisasjonen har en dominerende innflytelse på utviklingen av medarbeider- og brukertilfredshet. En grunnleggende forutsetning for at det skal være mulig å skape en forventet brukertilfredshet er at menneskene i organisasjonen trives, utvikler seg og føler seg verdsatt. Kommunen har utviklet en rekke verktøy til hjelp for ledere i dette arbeidet.

Mer om Rekruttering

Om Organisasjons- og tjenesteutviklingsavdelingen

Ansvarsområder

 • Organisasjonsutvikling
 • Kompetanseutvikling
 • Tjenesteutvikling
 • Rekruttering
 • Arbeidsgiverpolitikk
 • Nærværsarbeid
 • Kommunikasjonsrådgivning
 • Faglig rådgivning og driftsstøtte til tjenesteområdene
 • Personalforvaltning og bistand i personalsaker
 • Rådhusforvaltning
 • Sekretær for rådmannen

Kontaktinformasjon

Kuskerudvegen 11, 1920 Sørumsand
63 86 90 00
postmottak@sorum.kommune.no
Leder for avdelingen er HR-sjef Monica Nordnes.